Birimlerimiz

"Tüm Birimlerimiz Akıllı Sonuçlara Güç Birliği ve Çözüm Ortaklığı ile Ulaşıyor."


Teklif ve Proje Yönetimi
Teklif ve Proje Yönetimi
Teklif ve Proje Yönetimi

Bu birim bünyesinde müşterilerimizden gelen proje, keşif özeti ve şartnameler doğrultusunda panoların şalt malzeme listeleri oluşturulur, Schneider/EAE/Sinerjipano/lokal panolar için genel pano dizaynı ortaya konularak belirlenen sürede en hızlı ve en doğru teklif hazırlanır. İlgili ihale aşamaları izlenerek, teklif çalışmasının sipariş ile neticelenmesi hedeflenir. Sözleşmesi imzalanan projelerin talep edilen sürede, hedef ve amaçlara uygun olarak sahaya sevk edilmesi için proje kaynaklarının planlanması, organizasyonu, tedariki ve yönetimi sağlanır. Bu süreçlerin doğru ve düzenli işlemesi adına İmalat ve Planlama, Teklif ve Proje Yönetimi ve Proje Tasarım birimleri teknik toplantılar düzenler. Malzeme  onay dokümanları hazırlanarak müşteri onayına sunulur. Malzeme onayının ardından Proje Tasarım departmanında oluşturulan teknik içerikli görsel tasarımların da müşteriye iletilerek onay alınması öncelik arz eder. Onay aşamasını takiben proje malzeme listeleri Satın Alma birimine ve onaylı projeler de İmalat ve Planlama Birimi’ne aktarılır. Müşterilerimiz sevkiyat programları hakkında bilgilendirilir. Sevkiyat öncesi pano kabul testlerine  müşteri ile beraber  iştirak edilerek  test kabul formları oluşturulur ve kayıt altına alınır. Pano sevk işlemlerinin sözleşmeye uygun tamamlanmasının ardından faturalama için panoların detaylı analizleri hazırlanarak proje sonuçlandırılır. Bu çalışmalar doğrultusunda teknik ve ticari gelişmeler sürekli takip edilir, müşteri ve şantiye ziyaretleri yapılarak iletişimde süreklilik sağlanır.

teklif@sinerjielektrik.com.tr

Proje Tasarım

Bu birim bünyesinde projeye konu olan Schneider/EAE/Sinerjipano/lokal panoların teknik ve görsel tasarımları imalat aşamasından önce müşteri onayına sunulmak üzere hazırlanır. Proje Tasarım Birimi tarafından geliştirilen çizimler sayesinde pano montajı, kablo bağlantısı ve kurulumu daha hızlı, daha fonksiyonel, daha güvenilir gerçekleşmektedir. Onayı alınan projelerin kablo numaraları, etiket ve klemens planları etiketleme için ilgili birimle paylaşılır. Pano imalat, proje, onay durumu/pano özellikleri güncel listeleri (ve arşiv numaraları) hazırlanır. Proje tamamlandıktan sonra gelecek projelerde referans amaçlı dijital proje arşivi çalışması düzenli gerçekleştirilmektedir.

proje@sinerjielektrik.com.tr

Proje Tasarım
Proje Tasarım
İmalat ve Planlama
İmalat ve Planlama
İmalat ve Planlama

Bu birim bünyesinde gerçekleştirilen İmalat ve Planlama çalışmaları projeye özgü nitelik ve nicelik farkları titizlikle gözetilerek yürütülür. Teklif ve Proje Yönetimi ve Proje Tasarım birimleri ile koordinasyon; teknik detayların  gözden geçirilmesi, çözüm önerileri getirilmesi, vb.  amacıyla henüz işin alımı gerçekleşmeden, müşteri ile temaslar devam ederken başlar. Siparişi takiben yapılan proje ön toplantısını imalat iş programının düzenlenmesi izler. Bu doğrultuda müşterinin onayını alan malzeme listesine göre stoktan sac, şalt ve sarf malzemesi talep edilir. Pano dizaynı, yerleşimi, bakır kesme ve bükme süreçleri, kablolama işlemleri gerçekleştirilir. Sinerji Elektrik’in “müşteri ile kesintisiz temas” ilkesi gereği dizaynı ve imalatı devam eden projeler için oluşabilecek revizyon talepleri de çoklu teknik toplantılarda hızla ele alınır ve imalatta gerekli revizyonlar yapılır. Proje uyarınca yapımı tamamlanan ürünler gerekli kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çıkış kalite kontrol birimine aktarılır.

 

imalat@sinerjielektrik.com.tr

Kalite Kontrol
Bu birim bünyesinde projeye göre ortaya çıkarılmış olan panolar ambalajlama öncesi çok aşamalı kalite kontrol testlerine tabi tutulur. Mamul panonun mekanik anlamda müşteri onaylı projeye uyumu öncelikle gözle kontrol edilir. Malzeme listesine uygunluğu kontrol edilir. Yapılmış revizyon varsa geçerliliği bir kez daha İmalat ve Planlama Birimi’yle istişare edilir. IEC Standartları ve üretici (Schneider Blokset, Schneider Prisma, EAE, vb.) standartlarına uygunluğuna bakılır. Kesimler, bara kıvrımları, hasarsızlık, tork özellikleri ve işaretleri kontrol edilir. Cihaz, kablaj, etiket kontrollerini takiben İzolasyon ve Dielektrik testi gerçekleştirilir. Fonksiyon testleri de başarıyla tamamlandıktan sonra pano müşteri kabul testi için hazır hale gelir. Sinerji Elektrik’te bizzat yaptığı kontrol sonrası ÇKK formu müşteri tarafından imzalanıp onaylanır ve yine müşteri talebine uygun ambalajlama ve sevkiyat için sevk alanına gitmek üzere Lojistik Birimi’ne aktarılır.

imalat@sinerjielektrik.com.tr

Kalite Kontrol
Kalite Kontrol
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Bu birim bünyesinde şirketin iç ve dış iletişim süreçleri şirket ilkeleri, imajı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmektedir. Tüm birimlere yönelik eğitim, seminer, çalıştay, vb. etkinliklerin önerilmesi ve izlenmesi, şirketin yerel ve uluslararası platformda temsili ve tanınırlığının arttırılması, müşteri/çalışan memnuniyeti arttırma ve izleme çalışmaları, sosyal sorumluluk/sponsorluk projeleri, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kural ve kayıtlarının usulüne uygun uygulaması ve takibi, web sitesi ve sosyal medya hesaplarının şirket dinamiklerine uygun güncellenmesi, basılı/dijital malzeme tasarımı ve yönetimi, paylaşım ve motivasyon etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Finans ve İdari İşler
Bu birim bünyesinde iş kanunları, tüzük, tebliğ, vb. izleme ve güncellemeleri, resmi kurumlarla yazışmalar, ihracat süreçlerinin izlenmesi, e-fatura işlemleri, gelir-gider tabloları, finansal anlık, aylık, yıllık durum tabloları, beyanname düzenlemeleri, müşteri projeleri doğrultusunda banka teminat mektuplarının iletilmesi, bilgi teknolojisi işlemleri, araç filosu işlemleri, demirbaş alımı, personel görüşmeleri ve işe alımı, personel evrak, izin, SGK, sağlık, iş güvenliği eğitimi, pano sevkiyatı araç organizasyonu ve ilgili nakliye sigortası ve sevk irsaliyesi işlemleri, şirket ulaşım düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir.
 
Finans ve İdari İşler
Finans ve İdari İşler
Satın Alma
Satın Alma
Satın Alma
Bu birim bünyesinde şirket süreçlerinde gereksinim duyulan malzeme ve hizmet ihtiyacı planlanarak adil rekabet nesnel ilkeleri doğrultusunda uygun tedarikçilerle iletişim sağlanır. Teklif havuzu kalite, teslim zamanı, maliyet puanlamaları açısından değerlendirilir, üst birim onayını takiben ürün/hizmet sipariş formları hazırlanır, satın alma, teslimat, ilgili birime ürünü/hizmeti ulaştırma, faturalandırma, kayıt tutma aşamaları yönetilir.
 
Lojistik ve Stok Yönetimi

Bu birim bünyesinde projeye özgü gerekli malzeme listesi Teklif ve Proje Yönetimi’nce tespit edildikten sonra her bir proje için ayrı bir depo açılır. Proje listelerine göre stok kontrol edilerek stokta hazır bulunan malzemeler ilgili proje deposuna aktarılır. Stokta bulunmayan malzemelerin siparişi Satın Alma  tarafından verilir. Projede her bir pano için oluşturulan iş emrine uygun olarak  İmalat ve Planlama ile Lojistik ve Stok Yönetimi malzemeleri proje deposundan teslim eder. Üretim esnasında oluşabilecek revizyonlar veya eksiklikler için aynı süreç çalıştırılır. Siparişi verilen her malzeme stok giriş alanında öncelikle gözle kontrol edilir, daha sonra irsaliyeye uygun biçimde sayıları kontrol edilerek teslim alınır. Siparişe ve irsaliyeye uygun olmayan veya ambalajı uygun olmayan ürünler iade edilir ve tedarikçi bu konuda uyarılır. Schneider Prisma sac malzemeleri ise projeden bağımsız genel stoka gelir. Genel stoktan proje bazlı olarak imalata yönlendirilir. Bilgisayar sisteminde kaydedilen miktarların fiziksel kontrolü her hafta  stok sayımı yapılarak gerçekleştirilir. Kabul ve testi tamamlanan panolar sevkiyat alanına alınarak sevke uygun ambalajlamaya tabi tutulur. Projeye uygun olarak gelen araçlara yükleme yapılarak müşteri adresine sevkiyat gerçekleşir.

lojistik@sinerjielektrik.com.tr

Lojistik ve Stok Yönetimi
Lojistik ve Stok Yönetimi
Sinerji Elektrik © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.   |   Site Haritası

Birimlerimiz

"Tüm Birimlerimiz Akıllı Sonuçlara Güç Birliği ve Çözüm Ortaklığı ile Ulaşıyor."


Teklif ve Proje Yönetimi
Teklif ve Proje Yönetimi
Teklif ve Proje Yönetimi

Bu birim bünyesinde müşterilerimizden gelen proje, keşif özeti ve şartnameler doğrultusunda panoların şalt malzeme listeleri oluşturulur, Schneider/EAE/Sinerjipano/lokal panolar için genel pano dizaynı ortaya konularak belirlenen sürede en hızlı ve en doğru teklif hazırlanır. İlgili ihale aşamaları izlenerek, teklif çalışmasının sipariş ile neticelenmesi hedeflenir. Sözleşmesi imzalanan projelerin talep edilen sürede, hedef ve amaçlara uygun olarak sahaya sevk edilmesi için proje kaynaklarının planlanması, organizasyonu, tedariki ve yönetimi sağlanır. Bu süreçlerin doğru ve düzenli işlemesi adına İmalat ve Planlama, Teklif ve Proje Yönetimi ve Proje Tasarım birimleri teknik toplantılar düzenler. Malzeme  onay dokümanları hazırlanarak müşteri onayına sunulur. Malzeme onayının ardından Proje Tasarım departmanında oluşturulan teknik içerikli görsel tasarımların da müşteriye iletilerek onay alınması öncelik arz eder. Onay aşamasını takiben proje malzeme listeleri Satın Alma birimine ve onaylı projeler de İmalat ve Planlama Birimi’ne aktarılır. Müşterilerimiz sevkiyat programları hakkında bilgilendirilir. Sevkiyat öncesi pano kabul testlerine  müşteri ile beraber  iştirak edilerek  test kabul formları oluşturulur ve kayıt altına alınır. Pano sevk işlemlerinin sözleşmeye uygun tamamlanmasının ardından faturalama için panoların detaylı analizleri hazırlanarak proje sonuçlandırılır. Bu çalışmalar doğrultusunda teknik ve ticari gelişmeler sürekli takip edilir, müşteri ve şantiye ziyaretleri yapılarak iletişimde süreklilik sağlanır.

teklif@sinerjielektrik.com.tr

Proje Tasarım
Proje Tasarım
Proje Tasarım

Bu birim bünyesinde projeye konu olan Schneider/EAE/Sinerjipano/lokal panoların teknik ve görsel tasarımları imalat aşamasından önce müşteri onayına sunulmak üzere hazırlanır. Proje Tasarım Birimi tarafından geliştirilen çizimler sayesinde pano montajı, kablo bağlantısı ve kurulumu daha hızlı, daha fonksiyonel, daha güvenilir gerçekleşmektedir. Onayı alınan projelerin kablo numaraları, etiket ve klemens planları etiketleme için ilgili birimle paylaşılır. Pano imalat, proje, onay durumu/pano özellikleri güncel listeleri (ve arşiv numaraları) hazırlanır. Proje tamamlandıktan sonra gelecek projelerde referans amaçlı dijital proje arşivi çalışması düzenli gerçekleştirilmektedir.

proje@sinerjielektrik.com.tr

İmalat ve Planlama
İmalat ve Planlama
İmalat ve Planlama

Bu birim bünyesinde gerçekleştirilen İmalat ve Planlama çalışmaları projeye özgü nitelik ve nicelik farkları titizlikle gözetilerek yürütülür. Teklif ve Proje Yönetimi ve Proje Tasarım birimleri ile koordinasyon; teknik detayların  gözden geçirilmesi, çözüm önerileri getirilmesi, vb.  amacıyla henüz işin alımı gerçekleşmeden, müşteri ile temaslar devam ederken başlar. Siparişi takiben yapılan proje ön toplantısını imalat iş programının düzenlenmesi izler. Bu doğrultuda müşterinin onayını alan malzeme listesine göre stoktan sac, şalt ve sarf malzemesi talep edilir. Pano dizaynı, yerleşimi, bakır kesme ve bükme süreçleri, kablolama işlemleri gerçekleştirilir. Sinerji Elektrik’in “müşteri ile kesintisiz temas” ilkesi gereği dizaynı ve imalatı devam eden projeler için oluşabilecek revizyon talepleri de çoklu teknik toplantılarda hızla ele alınır ve imalatta gerekli revizyonlar yapılır. Proje uyarınca yapımı tamamlanan ürünler gerekli kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çıkış kalite kontrol birimine aktarılır.

 

imalat@sinerjielektrik.com.tr

Kalite Kontrol
Kalite Kontrol
Kalite Kontrol
Bu birim bünyesinde projeye göre ortaya çıkarılmış olan panolar ambalajlama öncesi çok aşamalı kalite kontrol testlerine tabi tutulur. Mamul panonun mekanik anlamda müşteri onaylı projeye uyumu öncelikle gözle kontrol edilir. Malzeme listesine uygunluğu kontrol edilir. Yapılmış revizyon varsa geçerliliği bir kez daha İmalat ve Planlama Birimi’yle istişare edilir. IEC Standartları ve üretici (Schneider Blokset, Schneider Prisma, EAE, vb.) standartlarına uygunluğuna bakılır. Kesimler, bara kıvrımları, hasarsızlık, tork özellikleri ve işaretleri kontrol edilir. Cihaz, kablaj, etiket kontrollerini takiben İzolasyon ve Dielektrik testi gerçekleştirilir. Fonksiyon testleri de başarıyla tamamlandıktan sonra pano müşteri kabul testi için hazır hale gelir. Sinerji Elektrik’te bizzat yaptığı kontrol sonrası ÇKK formu müşteri tarafından imzalanıp onaylanır ve yine müşteri talebine uygun ambalajlama ve sevkiyat için sevk alanına gitmek üzere Lojistik Birimi’ne aktarılır.

imalat@sinerjielektrik.com.tr

Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Bu birim bünyesinde şirketin iç ve dış iletişim süreçleri şirket ilkeleri, imajı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmektedir. Tüm birimlere yönelik eğitim, seminer, çalıştay, vb. etkinliklerin önerilmesi ve izlenmesi, şirketin yerel ve uluslararası platformda temsili ve tanınırlığının arttırılması, müşteri/çalışan memnuniyeti arttırma ve izleme çalışmaları, sosyal sorumluluk/sponsorluk projeleri, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kural ve kayıtlarının usulüne uygun uygulaması ve takibi, web sitesi ve sosyal medya hesaplarının şirket dinamiklerine uygun güncellenmesi, basılı/dijital malzeme tasarımı ve yönetimi, paylaşım ve motivasyon etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Finans ve İdari İşler
Finans ve İdari İşler
Finans ve İdari İşler
Bu birim bünyesinde iş kanunları, tüzük, tebliğ, vb. izleme ve güncellemeleri, resmi kurumlarla yazışmalar, ihracat süreçlerinin izlenmesi, e-fatura işlemleri, gelir-gider tabloları, finansal anlık, aylık, yıllık durum tabloları, beyanname düzenlemeleri, müşteri projeleri doğrultusunda banka teminat mektuplarının iletilmesi, bilgi teknolojisi işlemleri, araç filosu işlemleri, demirbaş alımı, personel görüşmeleri ve işe alımı, personel evrak, izin, SGK, sağlık, iş güvenliği eğitimi, pano sevkiyatı araç organizasyonu ve ilgili nakliye sigortası ve sevk irsaliyesi işlemleri, şirket ulaşım düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir.
 
Satın Alma
Satın Alma
Satın Alma
Bu birim bünyesinde şirket süreçlerinde gereksinim duyulan malzeme ve hizmet ihtiyacı planlanarak adil rekabet nesnel ilkeleri doğrultusunda uygun tedarikçilerle iletişim sağlanır. Teklif havuzu kalite, teslim zamanı, maliyet puanlamaları açısından değerlendirilir, üst birim onayını takiben ürün/hizmet sipariş formları hazırlanır, satın alma, teslimat, ilgili birime ürünü/hizmeti ulaştırma, faturalandırma, kayıt tutma aşamaları yönetilir.
 
Lojistik ve Stok Yönetimi
Lojistik ve Stok Yönetimi
Lojistik ve Stok Yönetimi

Bu birim bünyesinde projeye özgü gerekli malzeme listesi Teklif ve Proje Yönetimi’nce tespit edildikten sonra her bir proje için ayrı bir depo açılır. Proje listelerine göre stok kontrol edilerek stokta hazır bulunan malzemeler ilgili proje deposuna aktarılır. Stokta bulunmayan malzemelerin siparişi Satın Alma  tarafından verilir. Projede her bir pano için oluşturulan iş emrine uygun olarak  İmalat ve Planlama ile Lojistik ve Stok Yönetimi malzemeleri proje deposundan teslim eder. Üretim esnasında oluşabilecek revizyonlar veya eksiklikler için aynı süreç çalıştırılır. Siparişi verilen her malzeme stok giriş alanında öncelikle gözle kontrol edilir, daha sonra irsaliyeye uygun biçimde sayıları kontrol edilerek teslim alınır. Siparişe ve irsaliyeye uygun olmayan veya ambalajı uygun olmayan ürünler iade edilir ve tedarikçi bu konuda uyarılır. Schneider Prisma sac malzemeleri ise projeden bağımsız genel stoka gelir. Genel stoktan proje bazlı olarak imalata yönlendirilir. Bilgisayar sisteminde kaydedilen miktarların fiziksel kontrolü her hafta  stok sayımı yapılarak gerçekleştirilir. Kabul ve testi tamamlanan panolar sevkiyat alanına alınarak sevke uygun ambalajlamaya tabi tutulur. Projeye uygun olarak gelen araçlara yükleme yapılarak müşteri adresine sevkiyat gerçekleşir.

lojistik@sinerjielektrik.com.tr

Sinerji Elektrik © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.   |   Site Haritası

Birimlerimiz

"Tüm Birimlerimiz Akıllı Sonuçlara Güç Birliği ve Çözüm Ortaklığı ile Ulaşıyor."


Teklif ve Proje Yönetimi
Teklif ve Proje Yönetimi

Bu birim bünyesinde müşterilerimizden gelen proje, keşif özeti ve şartnameler doğrultusunda panoların şalt malzeme listeleri oluşturulur, Schneider/EAE/Sinerjipano/lokal panolar için genel pano dizaynı ortaya konularak belirlenen sürede en hızlı ve en doğru teklif hazırlanır. İlgili ihale aşamaları izlenerek, teklif çalışmasının sipariş ile neticelenmesi hedeflenir. Sözleşmesi imzalanan projelerin talep edilen sürede, hedef ve amaçlara uygun olarak sahaya sevk edilmesi için proje kaynaklarının planlanması, organizasyonu, tedariki ve yönetimi sağlanır. Bu süreçlerin doğru ve düzenli işlemesi adına İmalat ve Planlama, Teklif ve Proje Yönetimi ve Proje Tasarım birimleri teknik toplantılar düzenler. Malzeme  onay dokümanları hazırlanarak müşteri onayına sunulur. Malzeme onayının ardından Proje Tasarım departmanında oluşturulan teknik içerikli görsel tasarımların da müşteriye iletilerek onay alınması öncelik arz eder. Onay aşamasını takiben proje malzeme listeleri Satın Alma birimine ve onaylı projeler de İmalat ve Planlama Birimi’ne aktarılır. Müşterilerimiz sevkiyat programları hakkında bilgilendirilir. Sevkiyat öncesi pano kabul testlerine  müşteri ile beraber  iştirak edilerek  test kabul formları oluşturulur ve kayıt altına alınır. Pano sevk işlemlerinin sözleşmeye uygun tamamlanmasının ardından faturalama için panoların detaylı analizleri hazırlanarak proje sonuçlandırılır. Bu çalışmalar doğrultusunda teknik ve ticari gelişmeler sürekli takip edilir, müşteri ve şantiye ziyaretleri yapılarak iletişimde süreklilik sağlanır.

teklif@sinerjielektrik.com.tr

Proje Tasarım
Proje Tasarım

Bu birim bünyesinde projeye konu olan Schneider/EAE/Sinerjipano/lokal panoların teknik ve görsel tasarımları imalat aşamasından önce müşteri onayına sunulmak üzere hazırlanır. Proje Tasarım Birimi tarafından geliştirilen çizimler sayesinde pano montajı, kablo bağlantısı ve kurulumu daha hızlı, daha fonksiyonel, daha güvenilir gerçekleşmektedir. Onayı alınan projelerin kablo numaraları, etiket ve klemens planları etiketleme için ilgili birimle paylaşılır. Pano imalat, proje, onay durumu/pano özellikleri güncel listeleri (ve arşiv numaraları) hazırlanır. Proje tamamlandıktan sonra gelecek projelerde referans amaçlı dijital proje arşivi çalışması düzenli gerçekleştirilmektedir.

proje@sinerjielektrik.com.tr

İmalat ve Planlama
İmalat ve Planlama

Bu birim bünyesinde gerçekleştirilen İmalat ve Planlama çalışmaları projeye özgü nitelik ve nicelik farkları titizlikle gözetilerek yürütülür. Teklif ve Proje Yönetimi ve Proje Tasarım birimleri ile koordinasyon; teknik detayların  gözden geçirilmesi, çözüm önerileri getirilmesi, vb.  amacıyla henüz işin alımı gerçekleşmeden, müşteri ile temaslar devam ederken başlar. Siparişi takiben yapılan proje ön toplantısını imalat iş programının düzenlenmesi izler. Bu doğrultuda müşterinin onayını alan malzeme listesine göre stoktan sac, şalt ve sarf malzemesi talep edilir. Pano dizaynı, yerleşimi, bakır kesme ve bükme süreçleri, kablolama işlemleri gerçekleştirilir. Sinerji Elektrik’in “müşteri ile kesintisiz temas” ilkesi gereği dizaynı ve imalatı devam eden projeler için oluşabilecek revizyon talepleri de çoklu teknik toplantılarda hızla ele alınır ve imalatta gerekli revizyonlar yapılır. Proje uyarınca yapımı tamamlanan ürünler gerekli kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çıkış kalite kontrol birimine aktarılır.

 

imalat@sinerjielektrik.com.tr

Kalite Kontrol
Kalite Kontrol
Bu birim bünyesinde projeye göre ortaya çıkarılmış olan panolar ambalajlama öncesi çok aşamalı kalite kontrol testlerine tabi tutulur. Mamul panonun mekanik anlamda müşteri onaylı projeye uyumu öncelikle gözle kontrol edilir. Malzeme listesine uygunluğu kontrol edilir. Yapılmış revizyon varsa geçerliliği bir kez daha İmalat ve Planlama Birimi’yle istişare edilir. IEC Standartları ve üretici (Schneider Blokset, Schneider Prisma, EAE, vb.) standartlarına uygunluğuna bakılır. Kesimler, bara kıvrımları, hasarsızlık, tork özellikleri ve işaretleri kontrol edilir. Cihaz, kablaj, etiket kontrollerini takiben İzolasyon ve Dielektrik testi gerçekleştirilir. Fonksiyon testleri de başarıyla tamamlandıktan sonra pano müşteri kabul testi için hazır hale gelir. Sinerji Elektrik’te bizzat yaptığı kontrol sonrası ÇKK formu müşteri tarafından imzalanıp onaylanır ve yine müşteri talebine uygun ambalajlama ve sevkiyat için sevk alanına gitmek üzere Lojistik Birimi’ne aktarılır.

imalat@sinerjielektrik.com.tr

Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Bu birim bünyesinde şirketin iç ve dış iletişim süreçleri şirket ilkeleri, imajı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmektedir. Tüm birimlere yönelik eğitim, seminer, çalıştay, vb. etkinliklerin önerilmesi ve izlenmesi, şirketin yerel ve uluslararası platformda temsili ve tanınırlığının arttırılması, müşteri/çalışan memnuniyeti arttırma ve izleme çalışmaları, sosyal sorumluluk/sponsorluk projeleri, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kural ve kayıtlarının usulüne uygun uygulaması ve takibi, web sitesi ve sosyal medya hesaplarının şirket dinamiklerine uygun güncellenmesi, basılı/dijital malzeme tasarımı ve yönetimi, paylaşım ve motivasyon etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Finans ve İdari İşler
Finans ve İdari İşler
Bu birim bünyesinde iş kanunları, tüzük, tebliğ, vb. izleme ve güncellemeleri, resmi kurumlarla yazışmalar, ihracat süreçlerinin izlenmesi, e-fatura işlemleri, gelir-gider tabloları, finansal anlık, aylık, yıllık durum tabloları, beyanname düzenlemeleri, müşteri projeleri doğrultusunda banka teminat mektuplarının iletilmesi, bilgi teknolojisi işlemleri, araç filosu işlemleri, demirbaş alımı, personel görüşmeleri ve işe alımı, personel evrak, izin, SGK, sağlık, iş güvenliği eğitimi, pano sevkiyatı araç organizasyonu ve ilgili nakliye sigortası ve sevk irsaliyesi işlemleri, şirket ulaşım düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir.
 
Satın Alma
Satın Alma
Bu birim bünyesinde şirket süreçlerinde gereksinim duyulan malzeme ve hizmet ihtiyacı planlanarak adil rekabet nesnel ilkeleri doğrultusunda uygun tedarikçilerle iletişim sağlanır. Teklif havuzu kalite, teslim zamanı, maliyet puanlamaları açısından değerlendirilir, üst birim onayını takiben ürün/hizmet sipariş formları hazırlanır, satın alma, teslimat, ilgili birime ürünü/hizmeti ulaştırma, faturalandırma, kayıt tutma aşamaları yönetilir.
 
Lojistik ve Stok Yönetimi
Lojistik ve Stok Yönetimi

Bu birim bünyesinde projeye özgü gerekli malzeme listesi Teklif ve Proje Yönetimi’nce tespit edildikten sonra her bir proje için ayrı bir depo açılır. Proje listelerine göre stok kontrol edilerek stokta hazır bulunan malzemeler ilgili proje deposuna aktarılır. Stokta bulunmayan malzemelerin siparişi Satın Alma  tarafından verilir. Projede her bir pano için oluşturulan iş emrine uygun olarak  İmalat ve Planlama ile Lojistik ve Stok Yönetimi malzemeleri proje deposundan teslim eder. Üretim esnasında oluşabilecek revizyonlar veya eksiklikler için aynı süreç çalıştırılır. Siparişi verilen her malzeme stok giriş alanında öncelikle gözle kontrol edilir, daha sonra irsaliyeye uygun biçimde sayıları kontrol edilerek teslim alınır. Siparişe ve irsaliyeye uygun olmayan veya ambalajı uygun olmayan ürünler iade edilir ve tedarikçi bu konuda uyarılır. Schneider Prisma sac malzemeleri ise projeden bağımsız genel stoka gelir. Genel stoktan proje bazlı olarak imalata yönlendirilir. Bilgisayar sisteminde kaydedilen miktarların fiziksel kontrolü her hafta  stok sayımı yapılarak gerçekleştirilir. Kabul ve testi tamamlanan panolar sevkiyat alanına alınarak sevke uygun ambalajlamaya tabi tutulur. Projeye uygun olarak gelen araçlara yükleme yapılarak müşteri adresine sevkiyat gerçekleşir.

lojistik@sinerjielektrik.com.tr

Sinerji Elektrik © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.   |   Site Haritası

Birimlerimiz

"Tüm Birimlerimiz Akıllı Sonuçlara Güç Birliği ve Çözüm Ortaklığı ile Ulaşıyor."


Teklif ve Proje Yönetimi
Teklif ve Proje Yönetimi

Bu birim bünyesinde müşterilerimizden gelen proje, keşif özeti ve şartnameler doğrultusunda panoların şalt malzeme listeleri oluşturulur, Schneider/EAE/Sinerjipano/lokal panolar için genel pano dizaynı ortaya konularak belirlenen sürede en hızlı ve en doğru teklif hazırlanır. İlgili ihale aşamaları izlenerek, teklif çalışmasının sipariş ile neticelenmesi hedeflenir. Sözleşmesi imzalanan projelerin talep edilen sürede, hedef ve amaçlara uygun olarak sahaya sevk edilmesi için proje kaynaklarının planlanması, organizasyonu, tedariki ve yönetimi sağlanır. Bu süreçlerin doğru ve düzenli işlemesi adına İmalat ve Planlama, Teklif ve Proje Yönetimi ve Proje Tasarım birimleri teknik toplantılar düzenler. Malzeme  onay dokümanları hazırlanarak müşteri onayına sunulur. Malzeme onayının ardından Proje Tasarım departmanında oluşturulan teknik içerikli görsel tasarımların da müşteriye iletilerek onay alınması öncelik arz eder. Onay aşamasını takiben proje malzeme listeleri Satın Alma birimine ve onaylı projeler de İmalat ve Planlama Birimi’ne aktarılır. Müşterilerimiz sevkiyat programları hakkında bilgilendirilir. Sevkiyat öncesi pano kabul testlerine  müşteri ile beraber  iştirak edilerek  test kabul formları oluşturulur ve kayıt altına alınır. Pano sevk işlemlerinin sözleşmeye uygun tamamlanmasının ardından faturalama için panoların detaylı analizleri hazırlanarak proje sonuçlandırılır. Bu çalışmalar doğrultusunda teknik ve ticari gelişmeler sürekli takip edilir, müşteri ve şantiye ziyaretleri yapılarak iletişimde süreklilik sağlanır.

teklif@sinerjielektrik.com.tr

Proje Tasarım
Proje Tasarım

Bu birim bünyesinde projeye konu olan Schneider/EAE/Sinerjipano/lokal panoların teknik ve görsel tasarımları imalat aşamasından önce müşteri onayına sunulmak üzere hazırlanır. Proje Tasarım Birimi tarafından geliştirilen çizimler sayesinde pano montajı, kablo bağlantısı ve kurulumu daha hızlı, daha fonksiyonel, daha güvenilir gerçekleşmektedir. Onayı alınan projelerin kablo numaraları, etiket ve klemens planları etiketleme için ilgili birimle paylaşılır. Pano imalat, proje, onay durumu/pano özellikleri güncel listeleri (ve arşiv numaraları) hazırlanır. Proje tamamlandıktan sonra gelecek projelerde referans amaçlı dijital proje arşivi çalışması düzenli gerçekleştirilmektedir.

proje@sinerjielektrik.com.tr

İmalat ve Planlama
İmalat ve Planlama

Bu birim bünyesinde gerçekleştirilen İmalat ve Planlama çalışmaları projeye özgü nitelik ve nicelik farkları titizlikle gözetilerek yürütülür. Teklif ve Proje Yönetimi ve Proje Tasarım birimleri ile koordinasyon; teknik detayların  gözden geçirilmesi, çözüm önerileri getirilmesi, vb.  amacıyla henüz işin alımı gerçekleşmeden, müşteri ile temaslar devam ederken başlar. Siparişi takiben yapılan proje ön toplantısını imalat iş programının düzenlenmesi izler. Bu doğrultuda müşterinin onayını alan malzeme listesine göre stoktan sac, şalt ve sarf malzemesi talep edilir. Pano dizaynı, yerleşimi, bakır kesme ve bükme süreçleri, kablolama işlemleri gerçekleştirilir. Sinerji Elektrik’in “müşteri ile kesintisiz temas” ilkesi gereği dizaynı ve imalatı devam eden projeler için oluşabilecek revizyon talepleri de çoklu teknik toplantılarda hızla ele alınır ve imalatta gerekli revizyonlar yapılır. Proje uyarınca yapımı tamamlanan ürünler gerekli kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çıkış kalite kontrol birimine aktarılır.

 

imalat@sinerjielektrik.com.tr

Kalite Kontrol
Kalite Kontrol
Bu birim bünyesinde projeye göre ortaya çıkarılmış olan panolar ambalajlama öncesi çok aşamalı kalite kontrol testlerine tabi tutulur. Mamul panonun mekanik anlamda müşteri onaylı projeye uyumu öncelikle gözle kontrol edilir. Malzeme listesine uygunluğu kontrol edilir. Yapılmış revizyon varsa geçerliliği bir kez daha İmalat ve Planlama Birimi’yle istişare edilir. IEC Standartları ve üretici (Schneider Blokset, Schneider Prisma, EAE, vb.) standartlarına uygunluğuna bakılır. Kesimler, bara kıvrımları, hasarsızlık, tork özellikleri ve işaretleri kontrol edilir. Cihaz, kablaj, etiket kontrollerini takiben İzolasyon ve Dielektrik testi gerçekleştirilir. Fonksiyon testleri de başarıyla tamamlandıktan sonra pano müşteri kabul testi için hazır hale gelir. Sinerji Elektrik’te bizzat yaptığı kontrol sonrası ÇKK formu müşteri tarafından imzalanıp onaylanır ve yine müşteri talebine uygun ambalajlama ve sevkiyat için sevk alanına gitmek üzere Lojistik Birimi’ne aktarılır.

imalat@sinerjielektrik.com.tr

Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Bu birim bünyesinde şirketin iç ve dış iletişim süreçleri şirket ilkeleri, imajı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmektedir. Tüm birimlere yönelik eğitim, seminer, çalıştay, vb. etkinliklerin önerilmesi ve izlenmesi, şirketin yerel ve uluslararası platformda temsili ve tanınırlığının arttırılması, müşteri/çalışan memnuniyeti arttırma ve izleme çalışmaları, sosyal sorumluluk/sponsorluk projeleri, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kural ve kayıtlarının usulüne uygun uygulaması ve takibi, web sitesi ve sosyal medya hesaplarının şirket dinamiklerine uygun güncellenmesi, basılı/dijital malzeme tasarımı ve yönetimi, paylaşım ve motivasyon etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Finans ve İdari İşler
Finans ve İdari İşler
Bu birim bünyesinde iş kanunları, tüzük, tebliğ, vb. izleme ve güncellemeleri, resmi kurumlarla yazışmalar, ihracat süreçlerinin izlenmesi, e-fatura işlemleri, gelir-gider tabloları, finansal anlık, aylık, yıllık durum tabloları, beyanname düzenlemeleri, müşteri projeleri doğrultusunda banka teminat mektuplarının iletilmesi, bilgi teknolojisi işlemleri, araç filosu işlemleri, demirbaş alımı, personel görüşmeleri ve işe alımı, personel evrak, izin, SGK, sağlık, iş güvenliği eğitimi, pano sevkiyatı araç organizasyonu ve ilgili nakliye sigortası ve sevk irsaliyesi işlemleri, şirket ulaşım düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir.
 
Satın Alma
Satın Alma
Bu birim bünyesinde şirket süreçlerinde gereksinim duyulan malzeme ve hizmet ihtiyacı planlanarak adil rekabet nesnel ilkeleri doğrultusunda uygun tedarikçilerle iletişim sağlanır. Teklif havuzu kalite, teslim zamanı, maliyet puanlamaları açısından değerlendirilir, üst birim onayını takiben ürün/hizmet sipariş formları hazırlanır, satın alma, teslimat, ilgili birime ürünü/hizmeti ulaştırma, faturalandırma, kayıt tutma aşamaları yönetilir.
 
Lojistik ve Stok Yönetimi
Lojistik ve Stok Yönetimi

Bu birim bünyesinde projeye özgü gerekli malzeme listesi Teklif ve Proje Yönetimi’nce tespit edildikten sonra her bir proje için ayrı bir depo açılır. Proje listelerine göre stok kontrol edilerek stokta hazır bulunan malzemeler ilgili proje deposuna aktarılır. Stokta bulunmayan malzemelerin siparişi Satın Alma  tarafından verilir. Projede her bir pano için oluşturulan iş emrine uygun olarak  İmalat ve Planlama ile Lojistik ve Stok Yönetimi malzemeleri proje deposundan teslim eder. Üretim esnasında oluşabilecek revizyonlar veya eksiklikler için aynı süreç çalıştırılır. Siparişi verilen her malzeme stok giriş alanında öncelikle gözle kontrol edilir, daha sonra irsaliyeye uygun biçimde sayıları kontrol edilerek teslim alınır. Siparişe ve irsaliyeye uygun olmayan veya ambalajı uygun olmayan ürünler iade edilir ve tedarikçi bu konuda uyarılır. Schneider Prisma sac malzemeleri ise projeden bağımsız genel stoka gelir. Genel stoktan proje bazlı olarak imalata yönlendirilir. Bilgisayar sisteminde kaydedilen miktarların fiziksel kontrolü her hafta  stok sayımı yapılarak gerçekleştirilir. Kabul ve testi tamamlanan panolar sevkiyat alanına alınarak sevke uygun ambalajlamaya tabi tutulur. Projeye uygun olarak gelen araçlara yükleme yapılarak müşteri adresine sevkiyat gerçekleşir.

lojistik@sinerjielektrik.com.tr

Sinerji Elektrik © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.   |   Site Haritası