KURUMSAL

Kalite Çevre İSG

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

 

 

 

Alçak Gerilim Pano Montajı, Orta Gerilim Panoların Dizaynı, Satışı ve Hizmetleri ile Enerji ve Aydınlatma Otomasyonu alanında doğru mühendislik, akıllı teklif, uygun malzeme, hatasız üretim, zamanında teslim anlayışını benimseyerek, PANO MÜHENDİSLİĞİNDE ÖNCÜ olmayı ve elektrik taahhüt sektöründe en güvenilen ve en çok tercih edilen pano üreticisi firmalar arasında yer almayı temel ilkemiz olarak kabul ettik. 

Bu doğrultuda;

Üst Yönetim ya da Teklif ve Proje Yönetim departmanlarımız ile sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme çalışmaları yaparak müşteri beklentilerini karşılamayı,

Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın satış cirosunu artırmayı, 

Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmayı,

Doğal kaynakları (hammadde, enerji, su vb.) verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl belirli bir oranda azaltmayı,

Kâğıt, metal, pil, bakır ve organik atıklarımızın Atık Yönetim Planı ile titiz, dikkatli ve sürekli bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi,

Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi,

Çalışma alanımız içerisine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,

Güncel küresel pandemi koşullarında işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına aldığımız TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesinin gerektirdiği tüm hijyen önlem ve uygulamalarını aralıksız ve eksiksiz devam ettirmeyi,

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bağlı bulunduğumuz tüm taraflarla ilgili verileri kanuna ve mevzuata uygun şekilde muhafaza edip gözetmeyi, 

Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

İçinde bulunduğumuz sektörün sürekli olarak ve git gide daha hızlı değişen beklentileri ve teknolojisi doğrultusunda tüm süreçlerimizi dijitalleştirme yönünde gerekli adımları atmayı ve Endüstri 4.0’ın gerekliliklerini adım adım tüm aşamalarda yerine getirmeyi,

Dijital dönüşüm çerçevesinde çalışanların veri analizi yapabilme ve veri ile karar verme dijital çözümleri öğrenme ve etkin kullanma konusundaki dijital yeteneklerini beslemeyi ve geliştirmeyi,

Dijital dönüşüm çerçevesinde çözüm sağlayıcı ekosistem ve iş ortaklarını bulmayı ve tedarikçi ve müşterinin dijital entegrasyonunu takip ve teşvik etmeyi,

Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçleri tekrar çalışabilir hale getirmeyi,

Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içerisinde çalışmalarını sağlamayı,

Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamayı,

Acil durum tahliye, yangın tatbikatı ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmayı ve bu doğrultuda düzenli çalışma yapmayı,

İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini ve eğitim çeşitliliğini artırmayı,

Tehlikelerimizi tespit etmek ve riskleri değerlendirmek için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,

Entegre Yönetim Sistemi için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için söz konusu hedeflerin titizlikle takip edileceğini,

Yürürlükteki yasal gereklilikleri, yönetmelikleri ve diğer şartları uygun biçimde yerine getirmeyi entegre yönetim sistemlerimizin etkinliğini denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri sürekli gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi 

 

Taahhüt ederiz... Hem profesyonel bir ekip, hem de bağları güçlü bir aile olmakta kararlıyız...


IEC Standartları 
IEC 61439-1 ve IEC 61439-2 

İmalat aşamasında kullanılan tüm ana ve yan ürün yelpazesi bu standartlara uygundur.

Şartnameye Uygunluk
Teklif aşamasında detayları incelenen şartnameler teklif, sipariş, proje ve imalat süreçlerinde de aynı şekilde uygulanmaktadır.

Doğru Ürün-Doğru Uygulama
Her ürün kendi standardında projeye ve üretici standartlarına uygun olarak üretilir.

 

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar
» İSTANBUL SANAYİ ODASI
» İSTANBUL TİCARET ODASI
» İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ (İMMİB)
» ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
» ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
» DES SANAYİ SİTESİ
» TURKISH ELECTRO TECHNOLOGY-ELECTRICAL ELECTRONICS AND SERVICES EXPORTERS` ASSOCIATION

Belgelerimiz

KURUMSAL

Kalite Çevre İSG

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

 

 

 

Alçak Gerilim Pano Montajı, Orta Gerilim Panoların Dizaynı, Satışı ve Hizmetleri ile Enerji ve Aydınlatma Otomasyonu alanında doğru mühendislik, akıllı teklif, uygun malzeme, hatasız üretim, zamanında teslim anlayışını benimseyerek, PANO MÜHENDİSLİĞİNDE ÖNCÜ olmayı ve elektrik taahhüt sektöründe en güvenilen ve en çok tercih edilen pano üreticisi firmalar arasında yer almayı temel ilkemiz olarak kabul ettik. 

Bu doğrultuda;

Üst Yönetim ya da Teklif ve Proje Yönetim departmanlarımız ile sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme çalışmaları yaparak müşteri beklentilerini karşılamayı,

Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın satış cirosunu artırmayı, 

Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmayı,

Doğal kaynakları (hammadde, enerji, su vb.) verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl belirli bir oranda azaltmayı,

Kâğıt, metal, pil, bakır ve organik atıklarımızın Atık Yönetim Planı ile titiz, dikkatli ve sürekli bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi,

Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi,

Çalışma alanımız içerisine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,

Güncel küresel pandemi koşullarında işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına aldığımız TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesinin gerektirdiği tüm hijyen önlem ve uygulamalarını aralıksız ve eksiksiz devam ettirmeyi,

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bağlı bulunduğumuz tüm taraflarla ilgili verileri kanuna ve mevzuata uygun şekilde muhafaza edip gözetmeyi, 

Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

İçinde bulunduğumuz sektörün sürekli olarak ve git gide daha hızlı değişen beklentileri ve teknolojisi doğrultusunda tüm süreçlerimizi dijitalleştirme yönünde gerekli adımları atmayı ve Endüstri 4.0’ın gerekliliklerini adım adım tüm aşamalarda yerine getirmeyi,

Dijital dönüşüm çerçevesinde çalışanların veri analizi yapabilme ve veri ile karar verme dijital çözümleri öğrenme ve etkin kullanma konusundaki dijital yeteneklerini beslemeyi ve geliştirmeyi,

Dijital dönüşüm çerçevesinde çözüm sağlayıcı ekosistem ve iş ortaklarını bulmayı ve tedarikçi ve müşterinin dijital entegrasyonunu takip ve teşvik etmeyi,

Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçleri tekrar çalışabilir hale getirmeyi,

Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içerisinde çalışmalarını sağlamayı,

Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamayı,

Acil durum tahliye, yangın tatbikatı ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmayı ve bu doğrultuda düzenli çalışma yapmayı,

İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini ve eğitim çeşitliliğini artırmayı,

Tehlikelerimizi tespit etmek ve riskleri değerlendirmek için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,

Entegre Yönetim Sistemi için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için söz konusu hedeflerin titizlikle takip edileceğini,

Yürürlükteki yasal gereklilikleri, yönetmelikleri ve diğer şartları uygun biçimde yerine getirmeyi entegre yönetim sistemlerimizin etkinliğini denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri sürekli gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi 

 

Taahhüt ederiz... Hem profesyonel bir ekip, hem de bağları güçlü bir aile olmakta kararlıyız...


IEC Standartları 
IEC 61439-1 ve IEC 61439-2 

İmalat aşamasında kullanılan tüm ana ve yan ürün yelpazesi bu standartlara uygundur.

Şartnameye Uygunluk
Teklif aşamasında detayları incelenen şartnameler teklif, sipariş, proje ve imalat süreçlerinde de aynı şekilde uygulanmaktadır.

Doğru Ürün-Doğru Uygulama
Her ürün kendi standardında projeye ve üretici standartlarına uygun olarak üretilir.

 

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar
» İSTANBUL SANAYİ ODASI
» İSTANBUL TİCARET ODASI
» İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ (İMMİB)
» ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
» ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
» DES SANAYİ SİTESİ
» TURKISH ELECTRO TECHNOLOGY-ELECTRICAL ELECTRONICS AND SERVICES EXPORTERS` ASSOCIATION

Belgelerimiz

KURUMSAL
 

Kalite Çevre İSG

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

 

 

 

Alçak Gerilim Pano Montajı, Orta Gerilim Panoların Dizaynı, Satışı ve Hizmetleri ile Enerji ve Aydınlatma Otomasyonu alanında doğru mühendislik, akıllı teklif, uygun malzeme, hatasız üretim, zamanında teslim anlayışını benimseyerek, PANO MÜHENDİSLİĞİNDE ÖNCÜ olmayı ve elektrik taahhüt sektöründe en güvenilen ve en çok tercih edilen pano üreticisi firmalar arasında yer almayı temel ilkemiz olarak kabul ettik. 

Bu doğrultuda;

Üst Yönetim ya da Teklif ve Proje Yönetim departmanlarımız ile sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme çalışmaları yaparak müşteri beklentilerini karşılamayı,

Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın satış cirosunu artırmayı, 

Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmayı,

Doğal kaynakları (hammadde, enerji, su vb.) verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl belirli bir oranda azaltmayı,

Kâğıt, metal, pil, bakır ve organik atıklarımızın Atık Yönetim Planı ile titiz, dikkatli ve sürekli bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi,

Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi,

Çalışma alanımız içerisine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,

Güncel küresel pandemi koşullarında işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına aldığımız TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesinin gerektirdiği tüm hijyen önlem ve uygulamalarını aralıksız ve eksiksiz devam ettirmeyi,

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bağlı bulunduğumuz tüm taraflarla ilgili verileri kanuna ve mevzuata uygun şekilde muhafaza edip gözetmeyi, 

Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

İçinde bulunduğumuz sektörün sürekli olarak ve git gide daha hızlı değişen beklentileri ve teknolojisi doğrultusunda tüm süreçlerimizi dijitalleştirme yönünde gerekli adımları atmayı ve Endüstri 4.0’ın gerekliliklerini adım adım tüm aşamalarda yerine getirmeyi,

Dijital dönüşüm çerçevesinde çalışanların veri analizi yapabilme ve veri ile karar verme dijital çözümleri öğrenme ve etkin kullanma konusundaki dijital yeteneklerini beslemeyi ve geliştirmeyi,

Dijital dönüşüm çerçevesinde çözüm sağlayıcı ekosistem ve iş ortaklarını bulmayı ve tedarikçi ve müşterinin dijital entegrasyonunu takip ve teşvik etmeyi,

Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçleri tekrar çalışabilir hale getirmeyi,

Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içerisinde çalışmalarını sağlamayı,

Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamayı,

Acil durum tahliye, yangın tatbikatı ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmayı ve bu doğrultuda düzenli çalışma yapmayı,

İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini ve eğitim çeşitliliğini artırmayı,

Tehlikelerimizi tespit etmek ve riskleri değerlendirmek için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,

Entegre Yönetim Sistemi için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için söz konusu hedeflerin titizlikle takip edileceğini,

Yürürlükteki yasal gereklilikleri, yönetmelikleri ve diğer şartları uygun biçimde yerine getirmeyi entegre yönetim sistemlerimizin etkinliğini denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri sürekli gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi 

 

Taahhüt ederiz... Hem profesyonel bir ekip, hem de bağları güçlü bir aile olmakta kararlıyız...


IEC Standartları 
IEC 61439-1 ve IEC 61439-2 

İmalat aşamasında kullanılan tüm ana ve yan ürün yelpazesi bu standartlara uygundur.

Şartnameye Uygunluk
Teklif aşamasında detayları incelenen şartnameler teklif, sipariş, proje ve imalat süreçlerinde de aynı şekilde uygulanmaktadır.

Doğru Ürün-Doğru Uygulama
Her ürün kendi standardında projeye ve üretici standartlarına uygun olarak üretilir.

 

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar
» İSTANBUL SANAYİ ODASI
» İSTANBUL TİCARET ODASI
» İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ (İMMİB)
» ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
» ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
» DES SANAYİ SİTESİ
» TURKISH ELECTRO TECHNOLOGY-ELECTRICAL ELECTRONICS AND SERVICES EXPORTERS` ASSOCIATION

Belgelerimiz